Quasar Affiliates | Villkor
20221
singular,page,page-id-20221,page-template-default,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.4, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Villkor

Quasar Affiliates

SPELAREN

En spelare anses legitim och icke-brottslig, som registrerar sig på Quasargaming.com för första gång och sätter in minimuminsättningen som krävs av Quasargaming.com. Efter registrering tillhör spelaren Quasargaming.com. Spelaren måste följa reglerna och villkoren för Quasargaming.com. Affiliaten måste verka inom lagens ramar i den jurisdiktion inom vilken denne är verksam.

 

Affiliateavtal är inte exklusiva, även om specifika kampanjer kan erbjudas exklusivt till specifika spelare som har tecknats av Affiliates identifierade av Quasargaming.com. Quasargaming.com reserverar rätten att säga upp en Affiliaterelation när som helst av vilket skäl som helst utan förklaring till Affiliaten och alla tillgångar som är innestående för denne Affiliate vid uppsägandet kommer att förverkas om denna Affiliate visar sig har agerat i strid med något av dessa villkor.

 

Affiliaten ska ej göra reklam för Quasargaming.com eller dess produkter med en metod som av Quasargaming.com anses vara skadlig. Affiliaten ska ej använda metoder som kan definieras som spam. Skadestånd eller kostnader som uppstår från sådan handling ska bäras av denne Affiliate.

 

Affiliaten har inte tillåtelse att ”sälja” eller lägga ut detta avtal till annan Affiliate/andra nivå-affiliate utan godkännande i förhand från Quasargaming.com

 

Affiliaten kommer att tilldelas en Affiliatemanager. All kommunikation med den tilldelade Affiliatemanagern och all annan kommunikation med Quasargaming.com ersätts av detta avtal.

 

Affiliaten skall ej hålla Quasargaming.com ansvarigt för eventuell skada, direkt eller indirekt för några särskilda, skadeståndsersättningar, följd- eller anseendeskador som uppstår från eller i samband med detta avtal.

1. AVTAL

1.1 Detta dokument (”Avtalet” eller ”villkor”) ger en sammanfattning av villkoren som överenskommits mellan oss Quasar Limited och QSL Support N.V. (hädanefter kollektivt kallat ”Quasargaming.com”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), och dig (häri kallad ”du”, ”din” eller ”affiliate”), vad gäller din ansökan om att ansluta dig till vårt Affiliateprogram och marknadsföra webbplatsen www.Quasargaming.com och våra tjänster.

 

1.2 Quasargaming.com reserverar rätten att uppdatera eller förändra detta Avtal som det anser lämpligt. Den version som är publicerad på webbplatsen Quasaraffiliates.com skall vara den giltiga versionen och den som Affiliates bör använda som referens. Det är ditt ansvar att informera dig angående Avtalet, såväl som att bekanta dig själv med förändringar som kan påverka dig. Av den anledningen, rekommenderas Affiliates att läsa Avtalet då och då.

 

I den händelse att ändringar av en betydande natur görs i avtalet, kan Quasargaming.com, men är inte skyldigt att, informera Affiliaten om dessa ändringar och att Affiliaten måste godkänna Avtalet på nytt innan denne fortsätter till Affiliatekontot. Ändringar av en enbart kosmetisk natur kommer inte att meddelas till Affiliaten.

 

Om någon förändring i detta Avtal är oacceptabel för Affiliaten, är Affiliatens enda medel mot Quasargaming.com att avsluta sitt deltagande i Affiliateprogrammet. Affiliatens fortsatta (i) medverkan i Affiliateprogrammet, (ii) användning av Quasargaming.coms Affiliatewebbplats och/eller marknadsföringsverktyg, eller (iii) acceptans av någon Affiliatekommission från Quasargaming.com bekräftar Affiliatens oåterkalleliga godkännande av detta Avtal (och alla ändringar i detta).

 

1.3 För att ansluta dig till vårt Affiliateprogram måste du godkänna våra villkor såväl som lämna in ett fullständigt onlineansökningsformulär. Quasargaming.com avgör efter eget gottfinnande huruvida din ansökan till vårt Affiliateprogram godkänns eller inte. Beslut är slutgiltiga. När vi har kommit fram till ett beslut gällande din ansökan kommer vi att meddela dig via e-post och informera om huruvida du har godkänts som vår Affiliate eller inte. Efter en framgångsrik ansökan kommer du att vara bunden av villkoren som anges i detta avtal när du marknadsför webbplatsen Quasargaming.com och tjänsterna. Quasargaming.com kommer att skicka e-postmeddelanden till dig med ytterligare information efter godkännande av din ansökan.

 

1.4 Quasargaming.com och Affiliaten är överens om att Affiliaten kan främja Quasargaming.com varhelst Affiliaten vill, exklusive Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Rumänien, Spanien, Schweiz, Turkiet, Singapore, Storbritannien och USA. Trots att Nederländerna inte betraktas som ett begränsat territorium, är främjande av webbplatsen Quasargaming.com i detta område endast tillåtet vid erhållande av ett skriftligt godkännande från Quasargaming.com. Efter godkännande är Affiliaten alltid bunden att följa tilläggsklausul(er) i dessa Villkor när denne erbjuder sina tjänster inom detta område.

2. ALLMÄNT

2.1 Efter inlämnande av Quasaraffiliates.com registreringsformulär (Registreringen) online, skall Quasargaming.com utvärdera sådan Registrering och meddela Affiliaten skriftligt om sitt beslut att godkänna eller avvisa Registreringen. Inlämnandet av Registreringen av Affiliate och godkännandet av Registreringen av Quasargaming.com skall resultera i: (i) beviljandet av en icke-exklusiv, ej överförbar begränsad rättighet och licens, under detta Avtals varaktighet, att använda Quasargaming.coms immaterialrätt (d.v.s. copyright, varumärken, tjänstemärken, logotyper, och handelsnamn) uteslutande i anslutning till Marknadsföringsverktygen (såsom definierats nedan) som Affiliaten får visa upp på sin sajt, och (ii) rätten att hänvisa kunder till Quasargaming.com i utbyte mot ett monetärt incitament baserat på en överenskommen Kommissionsmodell (Affiliateprogrammet) till Affiliaten, med förbehåll för villkoren häri. Om Registreringen avvisas på grund av tekniska problem, kan sådan avvisad Registrering åter lämnas in efter en period på trettio (30) dagar, om de tekniska problemen har lösts.

 

2.2 Affiliaten accepterar härmed utnämningen som en Quasargaming.com Affiliate enligt villkoren i detta Avtal. I enlighet med sådant utnämnande, beviljar Quasargaming.com Affiliaten den icke-exklusiva rätten att leda blivande Spelare via länkar, banners eller annan form av Marknadsföringsverktyg (såsom härefter definierats) till Quasargaming.com enligt villkoren i detta Avtal. Avtalet beviljar ej Affiliaten en exklusiv rätt att assistera Quasargaming.com i tillhandahållandet av dess tjänster, då Quasargaming.com reserverar rätten att genomföra sådana tjänster på egen hand eller med hjälp av auktoriserade tredje parter.

 

2.3 Affiliaten erkänner att denne självständigt har utvärderat fördelarna med att deltaga i Affiliateprogrammet och att Affiliaten inte förlitar sig på någon representation, garanti eller påstående annat än såsom anges i detta avtal. Som uttryckligen anges ovan, reserverar Quasargaming.com rätten att undanhålla betalning från Affiliaten om denne bryter mot något av villkoren häri.

3. PLIKTER FÖR AFFILIATEN

3.1 Bland Affiliatens plikter och skyldigheter, skall Affiliaten eftersträva att implementera recensioner, kampanjer, banners, spårningsadresser (d.v.s. Quasargaming.com:s textlänkar), information, bilder, ljud och annat marknadsföringsmaterial tillhandahållet av Quasargaming.com (kollektivt Marknadsföringsverktygen) såväl som relaterade e-postmeddelanden och annan relevant kommunikation. Affiliaten kan presentera dessa material på webbplatser, i e-postmeddelanden och i tryck men på eget ansvar och kostnad.

 

3.2 Quasargaming.com reserverar rätten att godkänna allt innehåll som marknadsförs på Affiliatens webbplats. Quasargaming.com reserverar rätten att med omedelbar verkan avbryta detta Avtal om Affiliaten använder olämpligt och icke tillåtet innehåll såsom definierat i Avsnitt 4 i detta Avtal.

 

3.3 Affiliaten skall eftersträva att alla Marknadsföringsverktyg och all casinorelaterad information på dennes sajt är aktuell, riktig och uppdaterad. Quasargaming.com reserverar rätten att avbryta detta Avtal om Affiliaten: (i) misslyckas med att slutföra uppdateringarna i tid, (ii) oupphörligt använder sig av och marknadsför inaktuell casinorelaterad information och banners på ett sätt som är uppenbart, orimligt och/eller skadligt för Quasargaming.com, eller (iii) förtalar, nedvärderar eller ger Quasargaming.com dåligt rykte genom falsk eller vilseledande annonsering i skrift eller tal.

 

3.4 Affiliaten förstår att spellagar såväl som lagar som reglerar marknadsföringen av spel kan variera från stad till stad, stat till stat och land till land. Affiliaten skall självständigt utvärdera alla relevanta lagar och regler som gäller för dennes verksamhet och bekräfta till sin fulla belåtenhet att denne kan delta i Affiliateprogrammet utan att bryta mot gällande regler eller lagar.

 

3.5 Under förutsättning att det gäller Affiliates som erbjuder sina tjänster inom Nederländernas territorium, förutom bestämmelserna i denna klausul, ska dessa också se till att deras deltagande i Affiliateprogrammet inte bryter mot Prioriteringskriterierna (markerade nedan i avsnitt 5.4) som emellanåt fastställs av de nederländska myndigheterna.

 

3.6 Affiliaten förstår att trots att Webbplatsen(-erna) tillåter godkännandet av Spelare som är bosatta i Nederländerna, kommer alla marknadsföringsaktiviteter och tillhörande material som tillhandahålls av Operatören av Affiliateprogrammet endast att vara på engelska. Affiliaten tillåts inte modifiera, manipulera eller översätta marknadsförings- och/eller kampanjmaterialet till holländska eller något annat språk än det som tillhandahålls. Detta gäller både grafiska och textbaserade kampanjer (inklusive textlänkar) och inkluderar, men är inte begränsat till, allt material som är nära förknippat med representationen av Nederländerna såsom flaggor eller andra igenkännliga symboler. Varje brott mot denna klausul av Affiliaten beviljar Operatörerna rätten till omedelbar uppsägning utan skyldighet till reglering av alla utestående och/eller framtida provisioner som är skyldiga Affiliaten.

4. AFFILIATERIKTLINJER

4.1 Affiliaten är ensamt ansvarig för utvecklingen, driften och underhållet av Affiliatens webbplats(er), inklusive WAP-webbplatser, (Affiliatewebbplatser) och för allt material som syns på dessa. Till exempel, Affiliaten är ensamt ansvarig för att garantera att material som publiceras på Affiliatewebbplatserna inte är ärekränkande eller på annat sätt olagligt. Quasargaming.com har ingen som helst skyldighet att granska innehållet på Affiliatewebbplatserna och frånsäger sig allt ansvar för dessa frågor. Vidare, Affiliate ska hålla Quasargaming.com skadelöst och fritt från alla fordringar, skadestånd, och kostnader (inklusive, utan begränsning, advokatkostnader) relaterade till utveckligen, driften och innehållet på Affiliatewebbplatserna.

 

4.2 Alla marknadsföringsverktyg måste vara korrekt taggade med motsvarande Affiliate-id (Affiliate Bannertagg). Affiliaten kommer endast att kompenseras för Spelare som är korrekt taggade med Affiliatetaggen. Det är Affiliatens enskilda ansvar att försäkra korrekt användning av Affiliatetaggen i alla Marknadsföringsverktyg, som tillhandahålls av Quasargaming.com

 

4.3 Affiliaten är förbjuden att använda banners, länkar och annonser, annat än de som specifikt tillhandahålls av Quasargaming.com, om inte uttryckligt, i förväg skriftligt godkännande införskaffats från Affiliateprogrammanagern. Dessutom, får Affiliaten inte modifiera Marknadsföringsverktygen på något sätt. Underlåtenhet att följa detta kommer resultera i omedelbart uppsägande av dennes affiliatekonto.

 

4.4 Affiliaten är ansvarig för att garantera att materialet som publiceras på Affiliatewebbplatsen är lagligt och inte bryter mot tredje parts rättigheter. Dessutom är det Affiliatens ansvar att garantera att Affiliatewebbplatsen inte omfattar innehåll eller information som (i) riktar sig till barn eller minderåriga, (ii) marknadsför uttryckligt sexuellt material, (iii) marknadsför våld, (iv) marknadsför diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder, eller (v) marknadsför olaglig aktivitet.

 

4.5 Affiliaten är förbjuden att placera några Marknadsföringsverktyg i oönskade e-postmeddelanden eller alla obehöriga former av marknadsföring. Spelare, som genereras genom antingen olagliga eller obehöriga sätt, såsom avgörs av Quasargaming.com efter eget gottfinnande, kommer inte att räknas i Affiliatens kommisson. Affiliatens brott mot detta Avsnitt 4.5 skall utgöra grund för Quasargaming.com:s omedelbara uppsägning av detta Avtal utan att meddela Affiliaten.

 

4.6 Ingen Affiliate får deltaga i eller vara involverad, antingen direkt eller indirekt, i planeringen, frambringandet, bearbetningen eller spridningen av SPAM (oönskade e-postmeddelanden). All form av SPAM kommer att resultera i inledningen av en granskning och utredning av Affiliatens uppförande inom Affiliateprogrammet, såväl som undanhållandet av all kommission i avvaktan på resultatet av utredningen.

 

4.7 Marknadsföringstillfället som presenteras i detta Affiliateprogram är endast för kommersiellt bruk och Affiliaten, dennes familjemedlemmar, vänner eller kollegor får ej göra inköp, direkt eller indirekt, genom Affiliatetaggen för Affiliatens egen personliga användning eller för att genom bedrägeri öka kommissionen som betalas till Affiliaten. Oaktat dessa bestämmelser, är Affiliaten berättigad till och uppmuntras även att testa ett begränsat antal transaktioner på Quasargaming.com:s webbplats för utvärdering, i enbart icke-kommersiellt syfte. Transaktioner gjorda i strid mot denna bestämmelse kommer att anses vara bedrägligt beteende och kommer att dras ifrån Affiliatens kommission och betalningar såsom anges i Avsnitt 5 nedan.

 

4.8 Affiliaten skall ej dra nytta av känd, misstänkt eller till och med okänd Spelartrafik som genereras oärligt, oavsett om detta resulterar i skada för Klienterna och/eller Quasargaming.com. För tydlighetens skull och inte begränsning, om en Spelare som styrs till Quasargaming.com med Affiliatetaggen deltar i bedrägligt beteende, reserverar Quasargaming.com rätten att undanhålla eller dra tillbaka kommissionen betalad till Affiliaten för sådan Spelare. Quasargaming.com:s beslut i denna fråga är slutgiltigt och bindande.

 

4.9 Under no circumstances shall an Affiliate use or attempt to use any domain names to promote the brands which are or could be confusingly similar to the domain names registered by Quasargaming.com. For purposes of clarification and not limitation, Affiliates may not use domain names which are identical or sound, appear or differ slightly from any of the Quasargaming.com domain names. Affiliatens brott mot detta avsnitt, som avgörs av Quasargaming.com, skall utgöra grund för Quasargaming.com:s omedelbara uppsägning av detta avtal utan att meddela Affiliaten och förverkandet av någon utestående provision, utöver eventuella andra rättigheter eller rättsmedel som finns tillgängliga för Quasargaming.com enligt detta avtal eller lag.

5. PLIKTER FÖR QUASARGAMING.COM

5.1 Quasargaming.com kommer att föra ett register för varje Spelare som registrerar sig inom Affiliateprogrammet, och spåra varje Spelares aktivitet. En ”Spelare” definieras i detta Avtal som en person som registrerar sig på Quasargaming.com efter att ha följt en länk som tillhandhållits av Affiliaten. Såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen, måste Spelaren identifieras av Affiliatetaggen. Spelaren är bunden av Quasargaming.com:s riktlinjer och rutiner. Som sådan, kan Quasargaming.com inte hållas ansvarigt om det avvisar en Spelare eller stänger en Spelares konto.

 

5.2 Quasargaming.com kommer att spåra varje Spelares aktivitet och förse Affiliaten med rapporter som summerar denna aktivitet. Formen, innehållet och frekvensen på rapporterna kan variera efter Quasargaming.coms eget gottfinnande. Quasargaming.com kommer att sträva efter att tillhandahålla Affiliaten med onlinetillgång till Spelaraktivitet och statistiska rapporter som kommer att assistera Affiliaten i att effektivt marknadsföra Quasargaming.com. Affiliaten kan få tillgång till sådana rapporter genom att använda inloggningen och det hemliga lösenord som tillhandahålls vid slutförandet av registreringsprocessen. Informationen som Quasargaming.com samlar in och rapporterar till Affiliaten kan inkludera, utan begränsning, det totala antalet spelare som tillskrivs Affiliaten, vinster, förluster, nettovinster, nettointäkter, avdrag, intjänad kommission och annan relevant data relaterad till marknadsföringsmaterialets prestation och personliga kontouppgifter.

 

5.3 Quasargaming.com kommer att på en fortlöpande basis tillhandahålla Affiliaten med speciellt kampanjmaterial och resurser (förutom de vanliga Marknadsföringsverktygen) som kommer att hjälpa Affiliaten att styra Spelartrafik till Quasargaming.com.

 

5.4 När det gäller Affiliates som erbjuder sina tjänster inom territoriet Nederländerna, skall Quasargaming.com:

  1. tillhandahålla marknadsföringsmaterial (banners, målsidor och alla andra former av marknadsföringskampanjer) endast på engelska och kommer inte att erbjuda sådant material på det holländska språket; och
  2. alltid sträva efter att uppfylla de Prioriteringskriterier som angivits av den holländska regulatorn, KSA. För tydlighetens skull är nämnda Prioriteringskriterier för närvarande:
  • Ingen drift av en Webbplats med ett .nl-protokoll
  • Ingen användning av det holländska språket på Quasargaming.coms webbplats
  • Ingen annonsering av Quasargaming.com:s webbplats via radio, tv eller tryckta medier.

Under förutsättning att ovanstående kriterier kan komma att ändras, som har fastställts av KSA.

 

5.5 Quasargaming.com kommer att betala hänvisningskommission baserad på den tillämpliga intäktsmodell som anges nedan eller som anges i skriftligt samråd mellan Affiliaten och Quasargaming.com:

 

Nivå 1. 0 euro till 10 000 euro – 30 % nettointäkt

Nivå 2. 10 000 euro till 30 000 – 35 % nettointäkt

Nivå 3. 30 000 euro + 40 % nettointäkt

 

5.6 Oaktat bestämmelserna i den omedelbart föregående klausulen, reserverar Quasargaming.com rätten att ändra taxorna för hänvisningskommission som är tillämpliga på Affiliates i vissa exceptionella omständigheter, och inom rimliga gränser. Dessa exceptionella omständigheter omfattar, men är inte begränsade till, omständigheterna specificerade i Avsnitt 12 i detta Avtal.

6. KOMMISSION OCH BETALNINGAR

6.1 Quasargaming.com kommer att betala ut kommission mot intäkterna genererade av Spelare som Affiliaten har styrt till Quasargaming.com.

 

6.2 Casino intäktsandel – Affiliatekommission beräknas på basis av en spelares Nettointäkter. En Spelares Nettointäkter definieras i detta Avtal som Spelarens inkomst (pengar/insatser satsade), minus Spelarvinster, gratiskrediter, Spelares återbetalningar, avgifter för gradvis ökande jackpottar, bonusar, tillämpliga administrativa och/eller handläggningsavgifter och alla tillämpliga skatter eller avgifter (inklusive moms).

 

6.3 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i den omedelbart föregående klausulen, som en artighetsgest till dess affiliates, kan Quasargaming.com debitera en reducerad momstaxa för kommissioner till följd av trafik som genereras från specifika områden som bestäms av Quasargaming.com då och då. Trots detta reserverar Quasargaming.com rätten att upphäva denna artighetsgest, efter eget gottfinnande och utan skyldighet att tillhandahålla förhandsvarning, och tillämpa den fullständiga momstaxan tillämplig på sådana kommissioner enligt lag.

 

6.4 Quasargaming.com:s avdragspolicy för återbetalningar är enligt följande: I syfte med detta Avtal, sker en återbetalning när en Spelare rapporterar att icke tillåtna transaktioner har gjorts på hans/hennes konto för betalningsmetod, inklusive men inte begränsat till, kredit- och/eller betalkort. Spelaren överklagar avgifterna med kontomanagern eller företaget för onlinebetalningsmetoden, till exempel hans/hennes bank, och hävdar bedräglig användning av kontot för onlinebetalningsmetoden av en tredje part. När en Spelare söker en återbetalning, kommer Affilians andel i nettointäkterna i fråga att förfalla och dras av från Affiliatens månadskommission. Skulle avdraget resultera i negativt saldo för Affiliaten, kommer Affiliaten inte att tjäna in ytterligare kommission förrän kostnaden för återbetalningen har täckts. Om, däremot, återbetalningen avvisas av Spelarens banks, skall nettointäkten återföras till Affiliaten och inkluderas i Affiliatens månadskommission.

 

6.5 Negativt saldo för Affiliate som är ett resultat av Spelarvinster flyttas inte fram från månad till månad.

 

6.6 Quasargaming.com beräknar kommissionsbetalningar i slutet av varje månad och gör betalningen före den femtonde (15:e) dagen följande månad. Betalningar görs via överföring eller direktbetalning till ett onlinekonto som angivits av Affiliaten (d.v.s. Neteller eller Moneybookers eller banköverföring). Affiliaten är ansvarig för att välja betalningsmetoden. Affiliate är ansvarig för att tillhandahålla Quasargaming.com med korrekta betalningsuppgifter (d.v.s. onlinekontouppgifter, postadress och bankuppgifter).

 

6.7 Den lägsta månadskommisson som Affiliaten skall få från Quasargaming.com är femtio euro (€50). Obetalda månadskommissioner skall flyttas fram och läggas till nästa månads kommission.

 

6.8 Affiliaten erkänner att, om inte annat anges häri, ingen inkomst eller andra skatter eller belopp skall undanhållas eller intjänas av Quasargaming.com för Affiliatens räkning på kommission som betalas och det skall vara Affiliatens enskilda ansvar att översända alla tillämpliga skatter därpå.

 

6.9 Affiliaten erkänner att inga kommissioner kommer att betalas på den trafik som skickas från förbjudna områden, enligt 1.4. Inga belöningsplanmodeller kommer att erbjudas för dessa marknader.

7. RIKTLINJER OCH SEKRETESS

7.1 Affiliaten erkänner att Quasargaming.com övertar äganderätten av alla Spelare så fort de registrerar ett konto hos Quasargaming.com. Affiliaten agerar enbart som en hänvisningskälla för Quasargaming.com, och behåller inga andra rättigheter för Spelarna. Vid öppnandet av ett konto, är Spelaren underkastad alla Quasargaming.com:s regler, riktlinjer och rutiner.

 

7.2 Quasargaming.com reserverar rätten att avvisa en Spelare eller stänga ett Spelarkonto om sådana åtgärder är nödvändiga för att följa dess angivna villkor.

 

7.3 Under giltighetstiden för detta Avtal och därefter, kan Affiliaten få tillgång till vissa sekretessbelagda, konfidentiella, patentskyddade och känsliga uppgifter om verksamheten, driften av eller teknik på Quasargaming.com. Affiliaten samtycker till att inte avslöja konfidentiell information till någon tredje part eller att använda informationen på ett otillåtet sätt utan att föregående skriftligt medgivande har erhållits direkt från Quasargaming.com. Om sådant medgivande erhålles, samtycker Affiliaten till att enbart använda denna konfidentiella information till att främja tillämpningen av detta Avtal. Affiliatens skyldigheter när det gäller detta Avsnitt 6 (c) skall överleva uppsägningen av detta avtal.

8. AFFILIATE VARUMÄRKEN

Om Affiliaten önskar marknadsföra och främja Quasargaming.com genom sitt eget varumärke, sina logotyper och sin formgivning (kollektivt, Varumärket), skall Affiliaten följa vad som anges i detta avsnitt 8 bland alla andra häri som gäller för Affiliates marknadsföringsmaterial:

 

(i) Affiliaten måster erhålla Quasargaming.com:s i förväg skriftliga godkännande för sitt förslag till varumärke (och alla väsentliga härledningar och modifieringar därav);

 

(ii) Affiliaten måste tydligt ha visat varumärket Quasargaming.com:s namn och garantera att det tydligt kommuniceras till Spelaren att denne kommer att spela på Quasargaming.com:s programvara och få support och löpande kampanjer direkt från Quasargaming.com;

 

(iii) Varumärket måste helt och hållet vara originellt för Affiliaten och får ej göra intrång i eller bryta mot immateriella rättigheter för tredje part.

9. GARANTI OCH ANSVAR

9.1 Quasargaming.com åtar sig att webbplatsen för Quasargaming.com och alla dess dotterbolag kommer att drivas inom ramen för de nuvarande tekniska möjligheterna. Inget ansvar accepteras för ytterligare krav.

 

9.2 Ansvaret för Quasarslots juridiska ombud och medhjälpare skall begränsas till uppsåt och grov vårdslöshet. Ansvaret för Quasarslots ”oavsett anledning” skall begränsas till beloppet av kommissionen betalad till affiliaten under de senaste sex månaderna. Om avtalet sägs upp innan sex månader har gått, skall kommissionen betalad fram till detta datum tillämpas vid beräkningen av skadan.

10. JURIDISKT ANSVAR

10.1 Affiliaten skall försvara, trygga och hålla Quasargaming.com och dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, och representanter skadeslösa från alla eventuella skulder, förluster, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, till följd av, uppkommit från eller på något sätt i anslutning till (i) något brott av Affiliaten mot någon garanti, representation eller förbund som ingår i detta avtal, (ii) utförandet av Affiliatens plikter och skyldigheter enligt detta avtal, (iii) Affiliatens försumlighet eller (iv) skada som har orsakats direkt eller indirekt av Affiliatens försumliga eller avsiktliga handlingar eller underlåtenhet, eller obehörig användning av Marknadsföringsverktygen/Affiliatetagg.

 

10.2 Quasargaming.com lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller Affiliateprogrammet eller arrangemangen för kommissionsbetalning (inklusive, utan begränsning, deras funktionalitet, garantier för lämplighet, säljbarhet, laglighet, icke-intrång eller underförstådda garantier till följd av en riktning för prestation, hantering eller branschanvändning). Dessutom lämnar Quasargaming.com inga garantier att driften av webbplatsen Quasargaming.com kommer att vara oavbruten eller felfri och ansvarar inte för konsekvenserna av några avbrott eller fel.

 

10.3 Quasargaming.com ansvarar inte för indirekta, särskilda, eller följdskador (eller förlust av intäkter, vinster, eller data) som uppstår i samband med detta avtal eller Affiliateprogrammet, även om Quasargaming.com har informerats om eventualiteten för sådana skador. Vidare kommer Quasargaming.com:s samlade ansvar som följer med avseende på detta avtal och Affiliateprogrammet inte att överstiga den totala kommissionen och hänvisningsavgifterna som betalats eller skulle betalas till Affiliaten enligt detta avtal under de föregående tolv (12) månaderna från det datum sådana skador uppstod. Allt ansvar som följer av detta avtal skall uppfyllas enbart från kommission och hänvisningsavgifter som genereras och är begränsat till direkta skador. Ingenting i detta avtal skall tolkas som att det ger några rättigheter, kompensationer eller fördelar till någon person eller enhet som inte är part i detta Avtal.

11. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

11.1 Avtalet kan sägas upp av någon part när som helst med omedelbar verkan utan förvarning och utan att ange skäl. I de fall då Quasargaming.com säger upp Avtalet, om Affiliaten har brutit mot viktiga åtaganden i detta Avtal eller om verkställandet av detta Avtal inte är tillåter enligt lag eller har blivit otillåtligt. Quasargaming.com:s e-postadress för meddelanden är: affiliates@Quasargaming.com och Affiliatens e-postadress för meddelanden är som visas på Affiliatens konto vid tiden för meddelandet.

 

11.2 Vid uppsägning:

 

(i) Affiliaten måste avlägsna alla referenser från Affiliatens webbplatser och kommunikationer inklusive, utan begränsning, avlägsnande av alla Marknadsföringsverktyg och inaktivering av alla länkar till Klientens webbplatser.

 

(ii) Alla rättigheter och licenser som beviljats Affiliaten enligt detta avtal skall omedelbart upphöra och alla rättigheter ska återgå till respektive licensgivare, och Affiliaten ska upphöra med all användning av varumärken, servicemärken, logotyper och andra beteckningar från QuasarGaming.com;

 

(iii) Affiliate har endast rätt till den intjänade och obetalda kommission för Spelare som är taggade med Affiliatetaggen från och med den dag uppsägningen träder i kraft; dock under förutsättning att Quasargaming.com kan undanhålla all Affiliatens kommission under en rimlig tid för att säkerställa att rätt belopp betalas ut, men det skall klargöras att från och med den dag då uppsägningen träder i kraft kommer Affiliaten endast att vara berättigad att få kommission för spelare som var taggade av Affiliatetaggen före detta datum;

 

(iv) Oaktat Avsnitt 10b(iii) ovan, om detta Avtal sägs upp av Quasargaming.com på grund av Affiliatens brott mot något av villkoren i detta Avtal, så skall Quasargaming.com:s enda skyldighet vara att betala till Affiliaten den intjänade men obetalda kommissionen från och med uppsägningsdatumet, men skall ej vara skyldigt att betala ytterligare kommission på Spelare som hänvisats till Klienter av Affiliaten;

 

(v) Affiliaten måste återföra till Quasargaming.com all konfidentiell information (och alla kopior och produkter därav) i Affiliatens ägo, förvar och kontroll; och

 

(vi) Affiliaten kommer att befria Quasargaming.com från alla förpliktelser och skulder som förekommer eller som uppkommer efter dagen för en sådan uppsägning, förutom med avseende på de förpliktelser som till sin natur är avsedda att överleva uppsägning. Uppsägning kommer inte befria Affiliaten från allt ansvar vid en eventuell överträdelse av detta avtal, som inträffade före uppsägningen.

12. INAKTIVA OCH VILANDE KONTON

12.1 I den händelse att ett Affiliatekonto anses vara inaktivt, förbehåller Quasargaming.com sig rätten att avsluta nämnda Affiliatekonto. Uppsägning skall utföras så som beskrivs i Avsnitt 11. Om Affiliaten önskar återuppta verksamheten med Quasargaming.com måste en ny registrering göras.

 

12.2 Vid genomförandet av en ny registrering kommer Affiliaten inte längre att kunna dra nytta av den taxa för hänvisningskommission baserad på den tidigare gällande intäktsmodellen. Ny taxa baserad på intäktsmodellen som gäller för nyregistrerade Affiliates skall tillämpas.

 

12.3 Vid tillämpningen av dessa villkor, skall ett Affiliatekonto anses vara ”inaktivt” när inga Spelare har styrts till Quasargaming.com av Affiliaten under en period på sex (6) månader från datumet för öppnandet av Affiliatekontot.

 

12.4 Quasargaming.com ansvarar inte för att meddela Affiliaten att Affiliatekontot riskerar att anses vara inaktivt och det skall vara en Affiliates plikt att förhindra uppsägning av Affiliatekontot på grund av inaktivitet.

 

12.5 I den händelse att ett Affiliatekonto anses vara vilande, förbehåller Quasargaming.com sig rätten att ändra taxan för hänvisningskommission som skall betalas till nämnda Affiliate för nya spelare som genereras av densamma.

 

12.6 Vid tillämpningen av dessa villkor, skall ett Affiliatekonto anses vara ”vilande” när en Affiliate genererar Spelare vid öppnandet av Affiliatekontot och därefter men sedan upphör att generera nya spelare under en period på sex (6) månader.

 

Detta Affiliateavtal publiceras på internet på olika språk. I händelse av motstridiga versioner på främmande språk av detta Affiliateavtal gäller den engelska versionen.

 

Detta avtal och alla relationer, tvister och andra frågor som uppstår härunder skall regleras av, och tolkas i enlighet med, lagarna i Malta.

Senast uppdaterad 18/03/2016